Giới thiệu nhà trường

Canh Vinh là một xã trung du của Huyện miền núi Vân Canh – Tỉnh Bình Định, đây là một vùng quê bán sơn địa, một vùng thuần nông, người dân lao động chân chất,quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng giàu truyền thống Cách mạng, giàu  lòng hiếu học, tuy hộ đói nghèo trong xã còn nhiều, nhưng các em đều  được cắp sách đến trường vì họ xác định học để mở mang trí óc, để hiểu biết, có  học  mới thoát khỏi đói nghèo. Nhà trường và chính quyền địa phương là động cơ đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trong đó trường THCS Canh Vinh là một trong những đối tác.

Trường THCS Canh Vinh ra đời do sự tách ra của trường PTCS Phước Thành năm 1982, tuy trường mới thành lập 25 năm nhưng đã có bề dày truyền thống. Học sinh cũ của trường nhiều em đã trưởng thành trở thành kỹ sư, bác sĩ … đặc biệt nhiều em trở thành giáo viên quay lại trường công tác. Nhà trường luôn chú trọng đến việc phát triển toàn diện cho học sinh, nên các năm qua học sinh không có trường hợp nào vi phạm pháp luật cũng như lâm vào tệ nạn xã hội, xếp loại hạnh kiểm khá – tốt đạt trên 90%; về học lực nhiều năm liền đỗ tốt nghiệp trên 97%,  lên lớp thẳng trên 98%, học sinh khá – giỏi đạt trên 50%, học sinh yếu – kém không quá 2%. Có được kết quả trên là nhờ đội ngũ giáo viên giàu nhiệt huyết hết lòng vì học sinh thân yêu, phong trào thi đua Dạy Tốt – Học Tốt luôn được khơi dậy trong hội đồng sư phạm và Liên đội nhà trường, nên chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.

Tuy thành tích còn khiêm tốn nhưng đã nói lên năng lực thực sự của hội đồng sư phạm nhà trường, nói lên sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ và nói lên sự trưởng thành từng bước của nhà trường, có sự quan tâm đúng mức của ngành, chính quyền địa phương, nhất là tinh thần hiếu học – cầu tiến của phụ huynh học sinh quyết tâm thực hiện “Con hơn cha là nhà có phúc”. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nâng cao dân trí địa phương để tiến kịp thời đại phát triển và hội nhập ./.