Quá trình hình thành và phát triển

1. Tóm tắt về lịch sử nhà trường

Trường THCS Canh Vinh được thành lập theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ký ngày 25/7/2008 của Chủ tịch UBND huyện Vân Canh.

Sau hơn 8 năm thành lập, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhà trường được đầu tư về cơ sở vật chất ngày càng khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học; tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường phấn đấu đạt nhiều thành tích cao, được các cấp ghi nhận, cha mẹ học sinh tin tưởng, nhà trường là điểm sáng của giáo dục Vân Canh, được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen.

Trường được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia lần thứ nhất năm 2010, lần thứ hai năm 2015.

Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3 năm 2012.

2. Tình hình cơ sở vật chất

– Phòng học kiên cố: 17 phòng sử dụng cho 17 lớp.

– Khu hành chính: 06 phòng.

– Phòng bộ môn: 06 phòng

– Công trình khác:

+ Nhà xe giáo viên: 01; nhà xe học sinh: 01.

+ Công trình vệ sinh: 04 (học sinh: 02; GV: 02).

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có đáp ứng được yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.