Sứ mệnh nhà trường

1. Sứ mệnh

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chất lượng cao, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đẩy đủ và hiện đại để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập và phát triển toàn diện.

2.Các giá trị cơ bản để thực hiện sứ mệnh

– Tinh thần trách nhiệm   – Tinh thần đoàn kết;

– Tinh thần hợp tác          – Tinh thần cầu tiến;

– Tính trung thực            – Tính sáng tạo;

– Lòng tự trọng               – Lòng nhân ái.

3. Tầm nhìn

Mô hình nhà trường đến năm 2025 là trường có chất lượng giáo dục toàn diện, có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ và hiện đại.