Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CANH VINH

Địa chỉ :Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563 588 788