Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Bài viết liên quan